Als je een zakelijke lening afsluit, leen je geld van een geldvestrekker. Dit geld moet je terugbetalen. Daarom spreek je voor aanvang een looptijd af met de partij die jou het geld leent. De maximale looptijd is vijf jaar. Je lost het geld af door maandelijks een bedrag terug te betalen. Dit bedrag bestaat niet alleen uit aflossing, maar ook uit rente. Door deze rente betaal je uiteindelijk meer terug dan je daadwerkelijk leent. Hierdoor is het voor een geldverstrekker aantrekkelijk om jou geld te lenen. Benieuwd hoe de zakelijke lening rente is opgebouwd? Wij geven je hieronder tekst en uitleg.

Basisrente

De rente over een zakelijke lening is opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen. De basisrente is zo’n vast onderdeel. Dit gedeelte van de rente omvat de kosten voor het inkopen van geld op de geldmarkt. Een geldverstrekker maakt deze kosten, maar berekent deze aan jou door. Logisch, want zij kopen het geld immers in om het uit te lenen aan ondernemers. Zegt de term basisrente jou niet zoveel? Dat kan, want sommige mensen kennen deze rente beter onder de noemer marktrente.

Kapitaalkosten

Net als de basisrente zijn de kapitaalkosten ook een vast onderdeel van de rente over een zakelijke lening. Omdat er geld beschikbaar moet zijn als een bedrijf een financiering aanvraagt, moet een geldverstrekker altijd een buffer aanhouden. Dit brengt kosten met zich mee. Door middel van de rente worden deze kosten doorberekend aan bedrijven die een zakelijke lening aanvragen. Zij profiteren immers van deze buffer, want het geld wordt direct op hun rekening gestort als een aanvraag is goedgekeurd.

Operationele kosten

Dien je een aanvraag voor een zakelijke lening in? Dan gaat een medewerker van de geldverstrekker hiermee aan de slag. Deze en andere medewerkers moeten betaald worden en daarom is een deel van de rente ook opgebouwd uit operationele kosten. Met dit onderdeel dekt een kredietverstrekker eveneens de kosten voor systemen en het kantoor. Ook andere vaste kosten worden middels de operationele kosten gedekt.  

Marge

Het vierde en laatste vaste onderdeel van de rente over een zakelijke lening is de marge. In feite is dit niets anders dan de winst die een geldverstrekker maakt op het uitlenen van geld. Doordat een deel van de rente is opgebouwd uit marge, is het voor hen aantrekkelijk om jou geld te lenen. Als zij hier niets aan verdienen, nemen zij risico zonder dat het hen iets oplevert. Sommige geldverstrekkers investeren een deel van de marge weer in het bedrijf, zoals New10.

Risicokosten

Naast de vier vaste onderdelen die we hierboven behandelden, is een gedeelte van de rente specifiek aangepast op jouw situatie. Dit zijn de risicokosten. Met deze kosten dekt een geldverstrekker het risico dat jij jouw lening niet terug kunt betalen. De hoogte van deze kosten hangt samen met het risicoprofiel van jouw onderneming. Een geldverstrekker bepaalt of jouw risicoprofiel gemiddeld, goed of heel goed is. Hoe beter het risicoprofiel, des te lager de rente over jouw zakelijke lening uitvalt.

Vaste rente gedurende de looptijd

Sluit je een zakelijke lening af? Dan hoef je niet bang te zijn dat de rente iedere maand anders is. Waarom niet? Omdat de lening gedurende de gehele looptijd vaststaat. Hierdoor weet je exact hoeveel je per maand betaalt voor deze lening. Dit in tegenstelling tot de rente over rekening courant krediet. Het percentage van deze rente is vergelijkbaar met de rekening courant rente bij een bank. Bovendien betaal je bij zakelijke krediet alleen rente over het opgenomen bedrag.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment